Junior-senior: Naša škola

učiteľ Rudolf Vido: narodený v roku 1929 zomrel v roku 2005 vo veku: 76 rokov

učiteľ Rudolf Vido: narodený v roku 1929  zomrel v roku 2005  vo veku: 76 rokov

 

  S hlbokým smútkom Vám všetkym oznamujeme, že Náš dlhoročný učiteľ Rudol Vido narodený v roku 1929 zomrel vo Svätom Jure  roku 2005 vo veku 76 rokov. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Smútiaci ex-žiaci a ex-spolužiaci. Česť jeho pamiatke!
 
Ďalší zomrel učitel,
nebol chorí,
zomrieť musel,
Boh s ním má už plány inšie.
-
Božie plány nechápeme,
všetci náhle zomierame!
prečo to tak musí byť?
nemôžeme večne žiť?
-
Večne žiť a otrok byť,
pani by sa tešili,
boh to všetko dobre vidí,
preto im to nedovolí!
                                         BB

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Soňa Ježiková (rod.Križanová) Prostredná
900 21 Svätý Jur
Tel: 0904 108 788
Tel: 0918 513 129

Referencie

Naša reštika u Fraňa

Naša reštika u Fraňa

2008 Polnočná prestávka

Reštika u Fraňa ráno o 07:00 hod

Reštika u Fraňa ráno o 07:00 hod

Takto sme zanechali priestor reštiky!!!

Naša rubrika

06.05.2010 21:01

Každoročné spoločné stretnutie sa uskutoční dňa 26.06.2010 o 17,00 hod v reštike "U Fraňa"

ˇUčasť na stretnutí povinná! Stretnutie 2010.  
05.07.2009 00:00

Stretnutie sa uskutoční 11.07.2009 o 17:00 v reštike U Fraňa

 Účasť povinná!!!. Omluvenky od manželov, manželky, svokra, svokry, frajera a frajerky, dedka, babky, alebo rodičovi neakceptujeme!!!  Triedný výbor.
04.07.2009 07:19

Športové hry.

Pipravujeme športové hry! Termín bude oznámení vopred!
29.06.2009 17:00

Stretnutie sa uskutočnilo

  Stretnutie sa uskutočnilo v počte: Boli sme uznašania schopní.
06.09.2008 00:05

Stretnutie rok 2008

Stretnutie.   Stretli sme skoro všetci spomíname na školu, nič sa také nezmenilo, učíme sa z prvákom!   Nalievame pripijame , zapijeme vnúčatá,  čašník nosí stôl je plný, zapíjame...
17.11.1989 17:08

Stretko 1962/71 Déčkarov po 15 rokoch rok 1986

práca