Junior-senior: Naša škola

O nás.

 

Je tu stránka,

a mi tiež,

Informuje celý svet!

Celý svet sa stále na ňu vracia,

informuje o škole,

kde som ako chlapec chodil,

a s kým som sedel po škole. 

-

Som rád že som s nimi chodil do školy,

  a v jednej triede s nimi mohol sedieť,

sme mi dobrý kolektív,

každý o tom vedel.

                                                        BB

 

Informácie o nás

    Naším klúčovym cieľom je informovať o ex-spolužiakov zo Základnej deväťročnej školy P.Jilemníckého vo Svätom Jure o ich kultúrných a športových podujatiach. Taktiež budeme informovať o zosnulých ex-spolužiakov, ktorí niesú už medzi nami.

    Bude radi ak nám napíšete vaše rady, pripomienky, názory a informácie prípadne nám zašlete fotografie z vašich škoľskych rokov na e-mail:bonaventur.bordac@centrum.sk 
Vaša poskytnutá dokumentácia bude publikovaná prostredníctvom internetu na našej web stránke!  

Naši užívatelia

    Táto web stránka je špecialné vytvorená a prevádzkovaná pre informáciu o Základnej deväťročnej škole P.Jilemníckého vo Svätom Jure a o ich ex-spolužiakov v rokoch 1962 až 1971. Na tejto stránke sa priebežne budú zapisovať  nové informácie pre širokú škálu našich priaznivcov z radov nielen ex-spolužiakov, ale aj širokej verejnosti. Budeme radi, ak sa všetci budete sústavne vraciať na našu web stránku vo svojich voľnych chvíľach a napíšete nám svoje názory, postrehy a pripomienky. Za čo vám vopred ďakujeme!  

 

História projektu

Na tomto projekte sa výraznym spôsobom podieľajú zastupcovia tried:  Za Béčkarov p Kudrnáčová ktorá nám poskytla zoznam spolužiakov a zoznam úmrtí.

  Za Déčkarov sa výraznym spôsobom podiela Soňa Ježíková (rod. Križanová), ktorá vedie dobrovolné a zodpovedne Déčkarskú kroniku, p. Jana Pajerová (rod. Selecká), ktorá nám poskytla niekoľko fotografií. Taktiež ďakujeme Darinke Follrichovej rod.Mariankovej za poskytnutie kontaktných telefónnych čísiel a sprostredkovanie kontaktov i rôzneho foto dokumentačného materialu zo školy, školských výletov a športových podujatí. 

   

Vyhľadávanie

Kontakt

Soňa Ježiková (rod.Križanová) Prostredná
900 21 Svätý Jur
Tel: 0904 108 788
Tel: 0918 513 129

Referencie

Naša reštika u Fraňa

Naša reštika u Fraňa

2008 Polnočná prestávka

Reštika u Fraňa ráno o 07:00 hod

Reštika u Fraňa ráno o 07:00 hod

Takto sme zanechali priestor reštiky!!!

Naša rubrika

06.05.2010 21:01

Každoročné spoločné stretnutie sa uskutoční dňa 26.06.2010 o 17,00 hod v reštike "U Fraňa"

ˇUčasť na stretnutí povinná! Stretnutie 2010.  
05.07.2009 00:00

Stretnutie sa uskutoční 11.07.2009 o 17:00 v reštike U Fraňa

 Účasť povinná!!!. Omluvenky od manželov, manželky, svokra, svokry, frajera a frajerky, dedka, babky, alebo rodičovi neakceptujeme!!!  Triedný výbor.
04.07.2009 07:19

Športové hry.

Pipravujeme športové hry! Termín bude oznámení vopred!
29.06.2009 17:00

Stretnutie sa uskutočnilo

  Stretnutie sa uskutočnilo v počte: Boli sme uznašania schopní.
06.09.2008 00:05

Stretnutie rok 2008

Stretnutie.   Stretli sme skoro všetci spomíname na školu, nič sa také nezmenilo, učíme sa z prvákom!   Nalievame pripijame , zapijeme vnúčatá,  čašník nosí stôl je plný, zapíjame...
17.11.1989 17:08

Stretko 1962/71 Déčkarov po 15 rokoch rok 1986

práca